Voeding

De Expertengroep Voeding van TUA West bundelt de expertise van Flanders’ FOOD, Howest, ILVO, Inagro, KU Leuven, UGent en VIVES.  Via verschillende projecten wordt er geïnvesteerd in onderzoek naar en infrastructuur met betrekking tot het verduurzamen van processen, alternatieve biomassa, frituren, visproducten- en verwerking, aardappel- en groenteverwerking en de havencontext. Zo worden de innovatieve ontwikkelingen en technologieën in de agro-voedingsindustrie via proefinstallaties en demonstraties ter beschikking gesteld van de talrijke West-Vlaamse voedingsbedrijven. 

Voorbeeldvragen

Wij zijn een start-up in chocoladedesserts en willen graag nagaan of het haalbaar is om ambachtelijke desserts te maken zonder bewaar-, smaak- of kunstmatige kleurstoffen. We willen naast de traditionele receptuur ook een vegetarisch en bioversies ontwikkelen. Kunt u ons hiermee helpen?
Ikzelf ben tuinbouwer en samen met mijn vrouw telen we bloemkool, prei, courgettes en knolselder. We hebben net zoals andere producenten een stroom aan klasse 2 product die niet rendabel kan vermarkt worden en vaak weer op het veld belandt. We besloten ons te concentreren op prei, omdat de afvalstroom hiervan het grootst is. Al snel begonnen we te experimenteren met fermentatie, met internetreceptjes. Ondertussen hebben we met een chef een receptuur ontwikkeld waardoor de preikimchi naar ons aanvoelen door een breed publiek kan gesmaakt worden. We zoeken nog hulp bij volgende stammen om ons product marktklaar te maken is: - Opschaling - Voedselveiligheid en bewaarbaarheid (levend ferment) - Regels ivm productie van voedsel
Stel uw vraag

Onze kennispartners

Flanders’ FOOD is een strategie-gedreven platform dat door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agrovoedingsindustrie. Flanders’ FOOD versterkt de innovatieslagkracht van de voedingsindustrie door hun wetenschappelijke en technologische kennis te verhogen. Flanders’ FOOD hanteert hiervoor een geïntegreerde benadering van kenniscreatie, kennisverspreiding en partnermatching. 
De cluster Biomedische Laboratoriumtechnologie van Howest draagt heel wat kennis over naar de voedingssector. Vanuit de opleiding wordt ingezet op allergenenonderzoek in voeding in samenwerking met (internationale) partners. Daarnaast worden routineanalyses in voeding en/of kleine projecten uitgevoerd in samenwerking met industriële partners. 

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek verricht multidisciplinair en onafhankelijk onderzoek naar duurzame landbouw, visserij en voeding. Zo bouwt ILVO fundamentele en toegepaste kennis op die onder meer nodig is voor de verbetering van productiemethoden en voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van eindproducten. In Oostende heeft ILVO een afdeling gericht op visserij, aquacultuur en monitoring van de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van het aquatische milieu en zijn vis, schaal- en schelpdieren. In de Food Pilot biedt ILVO bedrijven in de agrovoedingsindustrie de mogelijkheid om nieuwe technologieën of nieuwe recepten op semi-industriële schaal te testen vooraleer over te gaan tot industriële productie. 

Inagro is een belangrijke kennispartner van het West-Vlaamse agro-voedingscomplex. Specifiek voor de voedingsindustrie zet Inagro via praktijkgericht onderzoek in op de kwaliteit, duurzaamheid en voedselveiligheid van primaire producten als grondstof voor voiding, zowel in de gangbare als in de biologische productie. Een tweede expertisepijler focust op het telen van nieuwe grondstoffen voor voeding (innovatieve gewassen, insecten, aquacultuurproducten) en de ketenontwikkeling hierrond. Inagro heeft een ISO17025 geaccrediteerd labo, dat onder meer zware metalen in voedingsproducten analyseert in opdracht van de voedingsindustrie. 
De onderzoeksgroep Food & Lipids van KU Leuven campus Kulak Kortrijk maakt deel uit van LForce. De onderzoeksgroep concentreert haar onderzoek op de vetten in levensmiddelen, met als doel bij te dragen tot de productie van gezondere vetrijke levensmiddelen zonder in te boeten aan smaak of technologische functionaliteit. Enerzijds staan lipiden immers vaak onder druk vanuit een gezondheidsstandpunt maar anderzijds zijn ze essentieel voor de sensorische, nutritionele en technologische eigenschappen van vetrijke levensmiddelen. Een eerste onderzoekslijn focust op nieuwe bronnen van nutritioneel interessante lipiden met een focus op omega-3 vetzuren uit microalgen. Speciale aandacht gaat naar de oxidatieve en lipolytische stabiliteit van de lipiden. Een tweede onderzoekslijn gaat over vetkristallisatie. We bestuderen alternatieve monitoring technieken voor kristallisatie, de invloed van kristallisatie op de technologische eigenschappen van vetrijke levensmiddelen en de effecten van het wijzigen van de vetsamenstelling naar gezondere vetten.

Het onderzoeks- en expertisecentrum VEG-i-TEC van Universiteit Gent Campus Kortrijk maakt deel uit van Food2Know. De onderzoeksgroep richt zich op drie onderzoekslijnen:
 • Fermentatie
 • Valorisatie en karakterisering van nevenstromen
 • Duurzaam ontwerp van (bio)chemische en plantaardige verwerkingsprocessen; en proceswaterbehandeling om de chemische, microbiologische en nutritionele kwaliteit en veiligheid in stand te houden of te verbeteren.

VEG-i-TEC stelt proefinstallaties ter beschikking voor toegepast onderzoek, training en demonstraties voor de groenten- en aardappelverwerkende industrie (van geoogst product tot verpakt product) en waterbehandeling. Via deze proeftuin wil UGent Campus Kortrijk op deze manier innovatie stimuleren, realiseren en  implementeren.

Met zijn praktijkgericht, probleemoplossend onderzoek, deskundig advies en specifieke opleidingen wil VIVES een drijvende kracht zijn van innovatie in de voedingssector. Het Expertisecentrum agro- en biotechnologie van VIVES focust op :
 • Productontwikkeling
  • voor specifieke doelgroepen (o.a. senioren, personen met slikproblemen,…)
  • met insecten als alternatieve eiwitbron
  • met verliesstromen uit de agro- voedingsindustrie
 • Gebruik van microgolftechnologie voor industriële toepassingen