Machinebouw & mechatronica

De sector van de machinebouw is een sterkhouder van de West-Vlaamse economie. We willen deze koppositie versterken en uw maakbedrijf helpen met het opzetten van slimmere en flexibelere productieprocessen, door doorgedreven digitalisering en automatisatie. Naast onze nieuwe demonstratie- en testinfrastructuur voor productiebedrijven staan onze West-Vlaamse kennispartners klaar om al uw vragen hieromtrent te beantwoorden.

Voorbeeldvragen

Design museum Gent heeft onlangs het roerende meubilair (twee bedjes, een nachtkastje en een stoel) verworven uit een modernistisch kinderkamertje in een woning in Izegem. De kinderkamer werd vormgegeven als een totaalensemble met tegen één wand ook ingemaakte kasten rondom een schouw, en in bijpassende kleur geschilderd raamkozijn en deur. Zie foto’s in bijlage. We hebben ervoor gekozen de vaste delen niet mee te verwerven, maar zien dit ensemble wel als een eerste testcase omtrent het op een alternatieve (digitale) manier verwerven van een interieur. We wensen de kamer daarom zo goed mogelijk te documenteren, met de bedoeling hem later indien wenselijk in zijn geheel te kunnen reconstrueren (wellicht in combinatie met de aangekochte losse meubels) volgens de meest hedendaagse technieken (3D, VR, AR, …?). Alle advies over de wijze van documenteren van deze (krappe!) kamer is welkom. Hoe pakken we het fotograferen, opmeten, … best aan om later de verkregen informatie optimaal te kunnen benutten voor de virtuele reconstructie van de kamer via de nieuwste technieken? Nemen we best foto’s met of zonder de losse meubels erin, of beide, enz.
Wat zouden de automatisatieopportuniteiten zijn binnen ons bedrijf (gevolgd door een bezoek)?
Stel uw vraag

Onze kennispartners

KU Leuven beschikt over twee innovatielabs binnen het Competentiecentrum Machinebouw en Mechatronica: Industry 4.0 Machine en The Ultimate Factory. Industry 4.0 Machine richt zich op fysieke cybersystemen en betrouwbaarheid, met als doel het ombouwen van machines en voertuigen tot verbonden en (semi-)autonome fysieke cybersystemen. The Ultimate Factory focust op innovatie in Industrie 4.0 georiënteerde productie.
In het Competentiecentrum Machinebouw en Mechatronica richt het Smart Factory Lab van UGent zich op de vereenvoudiging van de logistiek en een drastische vermindering van de doorlooptijd binnen een productieomgeving met kleine series en hoge complexiteit en/of variatie.
In het Competentiecentrum Machinebouw en Mechatronica werkt Sirris samen met UGent aan flexibele automatiseringsconcepten en zelflerende systemen voor flexibele en aangepaste werkplaatsen. In het applicatielab ‘Flexibele assemblage’ gaan onderzoekers na hoe nieuwe technologieën de operator kunnen ondersteunen om assemblage te optimaliseren en hoe ze de cognitieve en ergonomische belasting van de operator kunnen beperken.
Het Maaklab is een inspirerend atelier waar volop wordt ingezet op co-creatie, de ontwikkeling van technische competenties én innovatie. Het vormt een uitdagende leeromgeving, met aandacht voor opleidingen, cross-over initiatieven, innovatieve dienstverlening, projectbegeleiding, prototyping, advies en toegepast onderzoek.
Het Technologielab Augmented & Virtual Reality focust op de implementatie van Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en game engine functionaliteiten, doorheen de waardeketen in de maakindustrie. Voorbeelden zijn het inzetten van AR voor interne communicatie, ondersteuning van operatoren tijdens het productieproces en voor remote support alsook het gebruik van VR om opleidingen gestandaardiseerd, op maat van de medewerker, aan te bieden zonder de productielijn te beïnvloeden.
Flanders Make is een strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie dat open innovatie stimuleert via hoogkwalitatief onderzoek. Het onderzoekscentrum wil een onderzoeksnetwerk op topniveau realiseren in Vlaanderen, waar maakbedrijven steun vinden voor hun innovatietrajecten om zo bij te draggen tot nieuwe producten en productieprocessen om de voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst te realiseren.